Chính Sách Quyền Riêng Tư

Địa chỉ: 9/12, Lý Thường Kiệt, Thống Nhất 2, Dĩ An, Bình Dương

Chính Sách Quyền Riêng Tư
Ngày đăng: 11/03/2021 02:37 PM

  Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ toàn bộ thông tin của mọi người. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng.

  Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đã đồng ý và chấp nhận việc trao đổi, xử lý, sử dụng và công bố thông tin được đề cập tại Chính sách này.

  1. Chúng tôi thu thập gì?

  Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, các thông tin này sẽ thể hiện rằng bạn là một người dùng cá nhân. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý yêu cầu của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

  - Họ tên.

  - Địa chỉ.

  - Số điện thoại.

  - Địa chỉ email.

  2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?

  Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc nếu pháp luật tại địa phương hoặc tại nơi bạn nhận thông tin cho phép, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

  - Trả lời các yêu cầu của bạn.

  - Cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

  - Nâng cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông

  - Cung cấp cho bạn các thủ thuật, thông tin hữu ích, tin tức cập nhật mới về sản phẩm.

  - Thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới.

  - Giúp khách hàng có cái nhìn về sản phẩm và dịch vụ.

  - Cho các mục đích quản trị và đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

  3. Chúng tôi bảo mật thông tin như thế nào?

  Chúng tôi sẽ luôn bảo mật thông tin cá nhân của bạn và quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó.

  Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của bạn sang đơn vị thứ 3 hay bất kể đơn vị nào khác.

  Thắc mắc hoặc khiếu nại khác

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email diaocphatdat.com@gmail.com.

   

  Zalo
  Hotline